CHỤP CHÂN DUNG

Ảnh chân dung tốt phải nói được cá tính người được chụp thông qua khuôn mặt, thay vì bị phân tán bởi quần áo hay trang phục Dưới đây là một vài kinh nghiệm của nhiếp ảnh gia Joe Farace, tác giả cuốn sách “Studio Lighting Anywhere” cho những người mới chụp. Mẫu đeo càng…

Details